Pomoc Online

Możliwe są konsultacje poprzez skype kopij.psychoterapia ? po wcześniejszym ustaleniu terminu emailem lub telefonicznie.

Przed spotkaniem w gabinecie lub necie prosze o dokonanie opłaty na konto wg cennika:
60 1050 1399 1000 0090 6706 3140
Panorama Monika Kopij

Uiszczenie opłaty jest potwierdzeniem wcześniej ustalonego terminu. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z terminu. W uzasadnionych przypadkach sposób opłaty ustalam indywidualnie.