Po czym poznać dobrego psychoterapeutę?

Przede wszystkim ? psychoterapeuta to nie psycholog ani psychiatra (chociaż psychoterapeutą może być psycholog, psychiatra albo osoba z innym wykształceniem). Jest to osoba, która ukończyła (lub jest w trakcie) odpowiednich szkoleń przygotowujących do tego zawodu. Obecnie trwają w sejmie prace na temat ustawy o niektórych zawodach medycznych, które mają uregulować prawnie sytuację psychoterapeutów w Polsce określając kwalifikacje, jakie powinien posiadać psychoterapeuta.

Zanim zdecydujesz się na wybór psychoterapeuty, możesz zadać mu pytania:

  • jakie szkolenia ukończył?
  • jakie ma kwalifikacje?
  • czy pracuje pod superwizją?
  • do jakiego stowarzyszenia psychoterapeutów należy?
  • jakiego podejścia psychoterapeutycznego używa w swojej pracy?
  • I oczywiście szereg innych.

W trakcie trwania psychoterapii, możesz otwarcie wyrażać swoje wątpliwości co do przebiegu psychoterapii. W trakcie sesji, klient ma istotny wpływ na jej przebieg. Usługa, jaką jest psychoterapia zezwala na szczerą i otwarta rozmowę o wszystkim, co się dzieje w jej trakcie.

Dobry psychoterapeuta to osoba zadowolona z życia. Jeśli psychoterapeuta jest szczęśliwym człowiekiem jest szansa, że również jego klienci osiągną zadowolenie ze swojego życia.

Jeśli zdecydujesz się na zmianę psychoterapeuty, możesz porozmawiać z nim o tym. Jeśli nie będzie w stanie Ci pomóc, na pewno wskaże Ci innego terapeutę, który może być Tobie bardziej pomocny. To normalne, że w życiu spotykamy osoby, którym bardziej bądź mniej ufamy, których bardziej lub mniej lubimy. Możliwe, że jeśli masz problem w kontakcie ze swoim psychoterapeutą, to właśnie dlatego ( a nie dlatego, że psychoterapia Ci nie pomaga).

Psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki. Na ogół, w kodeksach istnieje zapis o zachowaniu tajemnicy zawodowej, nie przyjmowaniu prezentów ani łapówek, zachowaniu właściwych granic w relacji terapeutycznej. Warto, żebyś wiedział, do jakiego stowarzyszenia należy Twój psychoterapeuta, gdyż jeśli uznasz, że przekracza on zasady etyczne, możesz złożyć odpowiedni wniosek do sądu koleżeńskiego do stowarzyszenia, do którego należy.

Psychoterapeuta nie może być przesłuchiwany w sprawie swojego klienta ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w postępowaniu przed sądem w prawie swojego klienta.

Warto pamiętać, że ukończenie studiów psychologicznych czy lekarskich, nie gwarantuje, że ktoś jest przygotowany do prowadzenia psychoterapii. Wybór psychoterapeuty jest więc procesem złożonym, wymagającym niekiedy kontaktu z kilkoma psychoterapeutami, zanim wybierze się tego, którego pomoc okaże się skuteczna.