Psychoterapia – Pszczyna

Na ogół pierwsza, czasem druga i trzecia sesja służą rozpoznaniu sytuacji. Mają charakter diagnostyczny i służą ustaleniu dalszego planu terapii. Na plan terapii wpływ ma zarówno klient jak i terapeuta. Ustala się w nim częstotliwość spotkań, ilość wizyt, cele, które mają zostać osiągnięte, aby terapia przyniosła spodziewany efekt. Na ogół, psychoterapia to wielomiesięczny, czasem nawet wieloletni proces, ale bywają sytuacje, gdy cel zostaje osiągnięty już po kilku wizytach. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekuje klient. Przykładowo: problemy związane z zachowaniem (np. konflikty w parach, kłopoty w pracy) to kilka ? kilkanaście wizyt. Ale problemy z obszaru depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień ? to niekiedy wielomiesięczna, regularna psychoterapia.

Psychoterapia ma charakter indywidualny, ale może również odbywać się w formie terapii par, terapii całej rodziny (małżeństwo z dziećmi lub nawet spotkanie w rodzinie wielopokoleniowej), terapii grupowej (w grupach od 4 do 12 osób), warsztatów psychoeduakcyjnych (np. nauka asertywności, poprawnej komunikacji itp.), treningów.

Czas sesji indywidualnej to 50 minut, terapia par trwa od jednej godziny do dwóch godzin, terapia całej rodziny ? to niekiedy całe popołudnie. Terapia grupowa i warsztaty ? realizowana jest głównie w soboty lub w niedziele w cyklach o określonej długości (np. pół roku dwa razy w miesiącu). Trwa osiem godzin. Terapia grupowa to niezwykle silne i skuteczne oddziaływanie, dlatego warto wspomagać własną psychoterapię indywidualną tą formą leczenia. Uczestnicy grup są na ogół dobierani pod kątem określonych problemów w taki sposób, aby grupa była w miarę jednorodna.