Kto korzysta z pomocy psychoterapeuty?

Dużo osób, spośród klientów psychoterapeutów to osoby zdrowe, jednak doświadczające jakichś kłopotów osobistych, z którymi trudno jest im sobie poradzić. Nie oznacza to jednak, że psychoterapia nie pomaga tym, którzy cierpią na jakieś poważniejsze zaburzenia. Jest metodą, która zgodnie z dyrektywami Światowej Organizacji Zdrowia, używana jest jako podstawowa metoda leczenia uzależnień, większości zaburzeń lękowych, fobii społecznych, łagodnych form depresji i dystymii, niektórych zaburzeń seksualnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń popędu czy zaburzeń jedzenia. W pozostałych przypadkach uznawana jest jako metoda wspomagająca leczenie farmakologiczne.

W przypadku leczenia uzależnień chemicznych, psychoterapia nie jest sposobem na przerwanie ciągu picia czy brania. Psychoterapia ma tu na celu wspieranie abstynencji, jeśli już ktoś ją utrzymuje i zapobieganie powrotom do dalszego picia/brania. Nie jest w żadnym wypadku sposobem na przekonywanie kogoś, aby przestał pić czy brać.

Podobnie jest w przypadku zaburzeń jedzenia: osoby o wadze zagrażającej życiu, mogą być przyjęte na psychoterapie tylko wówczas, gdy ich stan zdrowia pozwoli na udział w intensywnym wysiłku, jakim jest psychoterapia.