Kierunki pracy w psychoterapii

W nurcie leczenia psychoterapią znajduje się wiele podejść. Mówimy zatem o psychoterapii poznawczej, poznawczo-behawioralnej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, systemowej, humanistycznej, terapii gestalt, integratywnej i wielu innych. Psychoterapeuci pracują zatem różnymi metodami, na inne kwestie kładą większy nacisk. Dla jednych ważniejsze jest to, co dzieje się teraz, dla innych to, co było w przeszłości. Dla jednych istotne jest to, co myślimy, dla innych to, co czujemy. Dla jednych znaczenie ma kontekst rodzinny, dla innych ma on mniejszy wpływ. Część terapeutów łączy w swojej pracy różne modalności, inni z kolei dbają o to, aby ich praca mieściła się ściśle w wyznaczonych podejściem granicach. Warto spytać terapeutę, jakie podejście jest najbliższe jemu, w jakiej modalności skończył szkolenia. Jest to o tyle istotne, że dla różnych ludzi wskazane są odpowiednie kierunki pracy. Osoby ceniące intelektualne analizy, łatwo odnajdą się w psychoterapii poznawczej. Z kolei osoby wrażliwe emocjonalnie dobrze zniosą terapię skoncentrowaną na przeżywaniu chwili obecnej, tego co ?tu i teraz?. Dlatego dobrze jest, gdy pacjent zanim zdecyduje się ostatecznie na psychoterapeutę, sprawdzi wcześniej kilku innych, wybierając to podejście, które dla niego okaże się najwłaściwsze.